Kirkegården

Uden for kirken ligger Nazareth-kirkegården, som valgmenigheden og frimenigheden ejer i fællesskab. Kirkegården er forholdsvis ny: de første grave er taget i brug i 1960. Kirkegården er smukt anlagt på en stor græsplæne omgivet af træer. Det store græsareal – samt det forhold at gravene ikke på sædvanlig vis er omkranset af hække – bidrager til det overordnede indtryk af sammenhæng og ro. På fællesgraven er der rejst et granitkors skabt af billedhuggeren Erik Heide.

Se vedtægterne for kirkegården her